Letz Brick Stammtisch Grevenmacher

Jeden ersten Mittwoch treffen wir uns im Kulturhuef Grevenmacher.


Kulturhuef Grevenmacher

54, rte de Trèves

L-6793 Grevenmacher


Das Bistro/Restaurant befindet sich auf der Hauptstrasse Mertert - Grevenmacher vor dem Kreisverkehr.

Neben dem Kino.

Comments 2

  • Guude Moin. As erem Stammdësch den Mettwoch????

    • Hun keen Stammdesch festgesaat. Den MiBra huet sech och net mei gemellt. An bei mir wor et och net secher op ech kann.


      Am August sin ech net do.


      Mir sin dann also schn an der SUMMERPAUS :-)